512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnot mieszkaniowych W ramach oferty dla Wspólnot Mieszkaniowych wykonujemy czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m.in: Protokolarne przejęcie dokumentacji ekonomiczno-finansowej Wspólnoty...

Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń

KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ Sama czynność zarejestrowania Stowarzyszenia, nie wiąże się z koniecznością rozpoczęcia działalności i natychmiastowego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Jednak w momencie podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z działalnością...