512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

W ramach oferty dla Wspólnot Mieszkaniowych wykonujemy czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m.in:

 • Protokolarne przejęcie dokumentacji ekonomiczno-finansowej Wspólnoty (potocznie zwanej dokumentacją księgową);
 • Przesłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej raportu z przejęcia dokumentacji ekonomiczno-finansowej nie później niż do 15-go dnia czwartego miesiąca od momentu rozpoczęcia współpracy, stwierdzającego ewentualne braki obligatoryjnych dokumentów.
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, comiesięcznych informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza informacja finansowa zostanie przesłana w trzecim miesiącu od momentu rozpoczęcia współpracy;
 • Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji;
 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach otwarcia biura oraz poprzez e-mail;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie comiesięcznych wezwań do zapłaty;
 • Rozliczanie raz w roku z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje i innych funduszy celowych ( jeśli występują );
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Udostępnianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnego wglądu do rozrachunków wszystkich właścicieli;
 • Przygotowywanie dokumentów w formie elektronicznej, a na wyraźną prośbę Zleceniodawcy również w formie papierowej.

Cena usługi zaczyna się już od 600 złotych brutto. Zachęcamy do kontaktu!

Uzupełnienie braków w ewidencji (usługa opcjonalna)

W ramach świadczonej usługi wykonujemy dodatkowe, jednorazowe czynności, które pozwalają naszym Klientom uporządkować sprawy księgowe z lat poprzednich. Najczęściej jest to usługa polegająca na uzupełnieniu braków w ewidencji, bądź ponowne wykonanie niektórych czynności w ramach prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Cena takiej usługi jest każdorazowo ustalana indywidualnie w zależności od okresu, którego zlecenie dotyczy, zakresu czynności i stopnia skomplikowania zagadnienia. Jest to usługa powiązana z obsługą ekonomiczno-finansową i przewidziana tylko dla Klientów współpracujących z nami na stałych zasadach.

Pomoc administracyjna (usługa opcjonalna)

Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie konsultacji, wykonywanie jednorazowych zleceń i opracowań w zakresie prac administracyjnych. Jesteśmy w stanie opracować materiały administracyjne tj. pisma, uchwały, umowy, plany gospodarcze, regulaminy, analizy zagadnień prawnych, itp. Szacujemy, że mało doświadczony zarząd wspólnoty będzie miał potrzebę skorzystania z tej usługi w zakresie ok. 15-20 roboczogodzin w skali całego roku.

 Lokalizacje

biuro rachunkowe ciechanów

biuro księgowe ciechanów

księgowość ciechanów

Księgowa Ciechanów

Pełna księgowość Ciechanów

biuro rachunkowe mława

biuro księgowe mława

księgowość mława

księgowa mława

pełna księgowość mława

biuro rachunkowe przasnysz

biuro księgowe przasnysz

księgowość przasnysz

księgowa przasnysz

pełna księgowość przasnysz

biuro rachunkowe maków mazowiecki

biuro księgowe maków mazowiecki

księgowość maków mazowiecki

księgowa maków mazowiecki

pełna księgowość maków mazowiecki

biuro rachunkowe żuromin

biuro księgowe żuromin

księgowość żuromin

księgowa żuromin

pełna księgowość żuromin

biuro rachunkowe płock

biuro księgowe płock

księgowość płock

księgowa płock

pełna księgowość płock

biuro rachunkowe warszawa

biuro księgowe warszawa

księgowość warszawa

księgowa warszawa

pełna księgowość warszawa