512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

Księgowość Spółki z o.o.

Księgowość Spółki z o.o. W ramach świadczonych usług oferujemy: Prowadzenie ksiąg handlowych opracowanie polityki rachunkowości, założenie planu kont dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE...

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Elementy ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 1) dziennik; 2) księgę główną; 3) księgi pomocnicze; 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej...