512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

KADRY I PŁACE

W ramach usługi oferujemy:

  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/,
  • kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
  • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
  • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
  • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS ( w formie elektronicznej ),
  • reprezentowanie klienta przed ZUS,