512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

Vat Rolniczy

Jak przejść na VAT rolniczy

Rozliczanie rolników z VAT

Od 2000 roku podatkiem VAT zostali objęci rolnicy. Ustawodawca rozróżnił dwie kategorie rolników:

 • rolników ryczałtowych, którzy sprzedając produkty, są zwolnieni z płacenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • rolników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy sprzedając wytworzone produkty naliczają z tego tytułu podatek VAT ale mają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do produkcji.

 

Korzyści z rozliczenia podatku VAT dla rolnika

Rolnik ryczałtowy

Rolnik ryczałtowy dokonując dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywanych środków do produkcji opodatkowanych tym podatkiem w wysokości 7% ( obowiązuje od 1.01.2011 r.). Jedynym obowiązkiem rolnika ryczałtowego jest przechowywanie otrzymanych od nabywcy faktur VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku za który faktury te wystawiono.

Rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych

Rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych dokonując dostawy produktów roślinnych nalicza 5% podatku VAT i 8 % podatku VAT dokonując dostawy produkcji zwierzęcej, natomiast zakupując artykuły niezbędne dla wykonania tej czynności płaci 23 % podatku VAT. Różnica między kwotą VAT od sprzedaży, a kwotą VAT od zakupu jest zawsze nadwyżką do zwrotu dla rolnika. Producent rolny ma obowiązek prowadzenia ewidencji VAT i co miesiąc lub co kwartał musi składać deklaracje w Urzędzie Skarbowym.

 Jak przejść na VAT rolniczy

Jak przejść na zasady ogólne VAT?

 • Każdy rolnik ma prawo do rozliczania się wg zasad ogólnych VAT.
 • Należy uzyskać Regon w Urzędzie Statystycznym.
 • Należy wnieść opłatę rejestracyjną VAT w kwocie 170 zł.
 • Złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed końcem miesiąca, od którego chce się przejść na VAT ogólny.
 • Składa również aktualizację NIP-7, w którym podaje numer konta bankowego do zwrotu VAT
 • Zawiera umowę z Biurem Rachunkowym na prowadzenie ewidencji VAT i składania deklaracji VAT-7 wraz z pełnomocnictwem ( 17 zł ).

Jakie dokumenty i faktury zbiera rolnik?

 • Zbiera faktury zakupu ( nawozy, ON, maszyny, części rolnicze, energia elektr., itd.), na których podaje swoje dane : gosp. rolne, imię i nazwisko, dokładny adres, NIP. Faktury zaliczkowe należy ujmować w deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia.
 • Zakup od rolników ryczałtowych dokumentuje fakturą VAT-RR, na której wpisuje dane rolnika, od którego dokonuje zakupu i swoje dane. Stawka VAT ryczałtowa wynosi 7 %.
 • Na sprzedaż produktów rolnych wystawia faktury VAT ze stawką VAT 5 % ( zboża, mleko, buraki itp. ) lub 8 % ( zwierzęta żywe, słoma itp. )

Czy można zrezygnować z zasad ogólnych VAT i stać się rolnikiem ryczałtowym?

 • Po trzech latach można wrócić do ryczałtowych zasad, pod warunkiem zawiadomienia Urzędu Skarbowego.
 • W przypadku środków trwałych ruchomych należy jednak zwracać 1/5 VAT-u odliczonego za każdy rok do upływu 5 lat, nieruchomości 1/10 – do 10 lat.

Jakie są terminy zwrotu VAT?

 • 60 dni wynosi termin podstawowy.

 

Vat Rolniczy,

Rozliczanie rolników z VAT,

Usługi księgowe dla rolników,

VAT Rolniczy Ciechanów,

VAT Rolniczy Mława,

VAT Rolniczy Przasnysz,

VAT Rolniczy Płońsk,