512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

OFERTA

Oferta MultiRach Biuro Rachunkowe

 

Oferuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości ,
 • opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz  podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • wyprowadzanie zaległości, kontrola dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej oraz sporządzanie korekt,
 • obsługę księgowo-kadrową rolników,
 • audyt i kontrolę wewnętrzną,

Prowadzenia spraw kadrowych: 

 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/,
 • kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS ( w formie elektronicznej),
 • reprezentowanie klienta w ZUS,

Oraz:

 • pomoc w załozeniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników ( w formie elektronicznej),
 • sporządzanie miesięcznych,kwartalnych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • doradztwo księgowe,
 • doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
 • kontakty z urzędami państwowymi,
 • rozliczanie vat-u od materiałów budowlanych ( VZM1),
 • audyt,
 • kontrola wewnętrzna,
 • projekty unijne,
 • i wiele innych…