512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

Składki ZUS Dla Przedsiębiorców w 2016 roku

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 2

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących

działalność gospodarczą nie dłużej,

niż od 25 sierpnia 2005)

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń- grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

108,34 44,40 13,60 9,99 1

Razem społeczne z chorobowym = 176,33

Razem społeczne bez chorobowego= 162,73

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2016

465,28

Podstawa wymiaru składek 
(I-XII ‘2016)

3210,60

555,00

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2016

       288,95

(do odliczenia 248,82)

474,92 194,64 59,61 43,79 1 59,61

Razem społeczne z chorobowym = 772,96

Razem społeczne bez chorobowego = 713,35

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2016

1121,52

Podstawa wymiaru
(I-XII ‘2016)

3210,60

2433,00